Aktiemarknadens Självregleringskommitté

Vårt uppdrag

Aktiemarknadens Självregleringskommitté


Avdelare

Ersättningsreglerna

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Läs mer
Avdelare

Takeover-regler

Gällande takeover-regler för reglerade marknader samt för vissa handelsplattformar.

Läs mer
Avdelare

Riktade kontantemissioner

Rekommendationen om riktade kontantemissioner.

Läs mer
Avdelare

De senaste nyheterna från ASK.

Läs mer

Fyll i din e-postadress i formuläret för att anmäla dig till ASKs nyhetsbrev.