Kontakt – Aktiemarknadens självregleringskommitté

Kontakt

Eva Hägg

Ordförande
eva.hagg@msa.se

Avdelare

Erik Lidman

Sekreterare
eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se
076-2385500

Avdelare
Avdelare