Kontakt – Aktiemarknadens självregleringskommitté

Kontakt

Eva Hägg

Ordförande
eva.hagg@regelkommitten.se 

Avdelare

Erik Lidman

Sekreterare
erik.lidman@regelkommitten.se
076-2385500

Avdelare

Björn Kristiansson

bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se
08-508 822 71

Avdelare

Allmänna frågor

info@regelkommitten.se