Historik

Riktade kontantemissionerHistorik

Rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdade 2014 en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME eller Spotlight Stock Market som numera förvaltas av ASK. Rekommendationen är ersatt av de Regler om riktade kontantemissioner som ASK utfärdade i juli 2023.

 ASK:s rekommendation om riktade kontantemissioner utfärdad 2014-11-21 (gällde från 2015-01-01) (0,1 Mb)