Historik

Takeover-reglerHistorik

Kollegiet för svensk bolagsstyrning övertog ansvaret för takeover-reglerna i samband med nedläggningen av Näringslivets Börskommitté (NBK) 2010, se http://www.naringslivetsborskommitte.se. Sedan 2021 har ASK tagit över ansvaret för takeover-reglerna.
Kollegiet har reviderat reglerna vid fyra tillfällen: 2015, 2017, 2018 och 2020 (nu gällande).

Här finns tidigare versioner av takeover-reglerna i ren samt ändringsmarkerad version mot den senast föregående versionen.