Historik

Takeover-reglerHistorik

Kollegiet för svensk bolagsstyrning övertog ansvaret för takeover-reglerna i samband med nedläggningen av Näringslivets Börskommitté (NBK) 2010. Sedan 2021 har ASK tagit över ansvaret för takeover-reglerna.
Kollegiet har reviderat reglerna vid fyra tillfällen: 2015, 2017, 2018 och 2020. ASK har utfärdat reviderade regler 2023, som gäller från och med den 1 januari 2024.

Här finns tidigare versioner av takeover-reglerna i ren samt ändringsmarkerad version mot den senast föregående versionen.