Reviderade takeover-regler 2020

Takeover-reglerHistorikReviderade takeover-regler 2020

Kollegiet överlämnade den 1 december 2020 sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Det antagna förslaget till takeover-regler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2018 års regler.

Kollegiet presenterade förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformarna Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME och Spotlight Stock Market den 1 december 2020. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2018 års regler.