Reviderade takeover-regler 2018

Takeover-reglerHistorikReviderade takeover-regler 2018

Kollegiet överlämnade den 23 februari 2018 sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018. Det antagna förslaget till takeover-regler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.

Kollegiet presenterade förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget den 23 februari 2018. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.