Reviderade takeover-regler 2015

Takeover-reglerHistorikReviderade takeover-regler 2015

Kollegiet överlämnade den 5 december 2014 sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2015. Det antagna förslaget till takeover-regler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.

Kollegiet presenterarde i december 2014 förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna  ersatte de tidigare reglerna per den 1 februari 2015

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.