Reviderade takeover-regler 2017

Takeover-reglerHistorikReviderade takeover-regler 2017

Kollegiet överlämnade den 18 september 2017 sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 november 2017. Det antagna förslaget till takeover-regler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.

Kollegiet presenterade den 18 september 2017 förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 november 2017. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.