Finansiering

Om ASKFinansiering

ASK är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.  Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter. Avgiften betalas huvudsakligen av de noterade bolagen på den svenska aktiemarknaden som är organiserade genom huvudmannen Aktiemarknadsbolagens förening och till en mindre del av de övriga huvudmännen: FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella Ägares Förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.