Kollegiet och ASK lämnar synpunkter avseende den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance

ASK och Kollegiet för svensk bolagsstyrning har med anledning av OECD:s konsultation avseende den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance lämnat synpunkter på förslaget till nya principer. ASK ställer sig generellt positiv till utvecklingen av principerna, och kommenterar särskilt på det nya avsnittet om hållbarhet samt att obligationsinnehavare inkluderas i principerna.

Publicerad: 2022-11-07 11:32:47 Lästid: 1 min Gå tillbaka
dubai-united-arab-emirates-november-06-2021-participant-countries-flags-expo-2020-dubai.jpg