Reviderade takeover-regler

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) offentliggör idag reviderade takeover-regler. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Publicerad: 2023-12-01 07:14:10 Lästid: 1 min Gå tillbaka

De förändringar som har gjorts i regelverken utgör främst en inarbetning av Aktiemarknadsnämndens praxis i olika frågor som rör offentliga uppköpserbjudanden. Vidare har vissa revideringar gjorts i avsnitt VI i takeover-reglerna för reglerade marknader där påföljdsnivån vid överträdelse av reglerna höjts.

De nya reglerna har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Aktiemarknadsnämndens direktör, adj. professorn Rolf Skog och advokaten Erik Sjöman, med stöd av ASKs sekreterare Erik Lidman och i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp.

De fullständiga reglerna finns tillgängliga här 

För ytterligare information kontakta:
Erik Lidman, erik.lidman@regelkommitten.se, 076 238 55 00
Eva Hägg, eva.hagg@regelkommitten.se, 070 977 74 60

ASK_nyhet_1000x650.jpg