Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) - ny regelkommitté inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har inrättat en ny regelkommitté, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Pressmeddelande den 5 oktober 2021.

Publicerad: 2021-10-05 08:00:00 Lästid: 1 min Gå tillbaka

Regelkommittén tar över utfärdandet av regler från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Medan Kollegiet fortsatt ansvarar för frågor om bolagsstyrning, inklusive bolagsstyrningskoden, kommer Regelkommittén att ansvara för takeover-regelverket, ersättningsregelverket och rekommendationen om riktade emissioner samt eventuella framtida regler om god sed på den svenska aktiemarknaden.

Advokaten Eva Hägg vid Mannheimer Swartling har utsetts till ordförande för Regelkommittén.

Kommitténs uppdrag är att främja god sed på den svenska aktiemarknaden, och därmed allmänhetens förtroende för marknaden. Kommittén avser att ha ett öppet och transparent arbetssätt med bred förankring, och sträva mot att den svenska självregleringen ska hålla högsta klass, kommenterar Eva Hägg.

Till övriga ledamöter har utsetts Henrik Didner (grundare, Didner & Gerge), Anne Gynnerstedt (General Counsel, Vattenfall) och Dick Lundqvist (General Counsel, Wallenberg Foundations AB).

Det är mycket glädjande att vi har fått en uppslutning av ytterst kompetenta och erfarna personer till kommittén. Det borgar för ett gediget regelverksarbete, vilket kommer att vara en viktig grund för självregleringen framöver, säger Katarina Lidén, VD på Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Kommitténs webbplats är under uppbyggnad och planeras att lanseras under hösten 2021.

Övriga organ inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är:

  • Aktiemarknadsnämnden
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn
  • Rådet för finansiell rapportering

Se även www.godsedpavpmarknaden.se


För mer information kontakta:

Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Tel. 08-508 822 78
katarina.liden@godsed.se

Eva Hägg, ordförande för Aktiemarknadens Självregleringskommitté
eva.hagg@msa.se

Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden patrik.tigerschiold@bure.se

År 2021 - Ny regelkommitté - ctl00_cph1_NewsImage