ASK:s huvudmän

Om ASKASK:s huvudmän

ASK ingår i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som är ett samlingsorgan för näringslivets självreglering på området. Övriga sakorgan är Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Medlemmar i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är:

  • Aktiemarknadsbolagens Förening
  • FAR
  • Fondbolagens förening
  • Institutionella Ägares Förening
  • Nasdaq Stockholm
  • Svensk Försäkring
  • Svenska Bankföreningen
  • Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
  • Svenskt Näringsliv