ASK:s ledamöter

Om ASKASK:s ledamöter
Eva Hägg, ordförande
Född: 1959. Invald: 2021. Advokat, jur kand 
Senior Adviser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Henrik Didner, ledamot
Född: 1958. Invald: 2021. Fil. dr. i företagsekonomi
Grundare, Didner & Gerge Fonder
Maria Larsson, ledamot
Född: 1976. Invald: 2023. Jur kand  
Senior jurist,  expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt på Svenskt Näringsliv
Dick Lundqvist, ledamot
Född: 1962. Invald: 2021. Jur kand
General Counsel, Wallenberg Foundations AB
Anna Magnusson, ledamot
Född: 1977. Invald: 2022. Jur kand
Ägaransvarig, Första AP-fonden (AP1)