Rekommendationen om riktade kontantemissioner

Riktade kontantemissionerGällande regler

Rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME eller Spotlight Stock Market som numera förvaltas av ASK.

Rekommendationen utfärdades den 21 november 2014 och började tillämpas den 1 januari 2015.