Regler om riktade kontantemissioner

Riktade kontantemissionerGällande regler

Regler om riktade kontantemissioner

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdade 2014 en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME eller Spotlight Stock Market. Sedan 2021 förvaltas rekommendationen av ASK.

Den 7 juli 2023 utfärdade ASK en uppdaterad version, nu med rubriken ”Regler om riktade kontantemissioner”. Reglerna ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 september 2023 eller senare.

 ASK:s Regler om riktade kontantemissioner (2023-07-07)