Gällande takeover-regler för reglerade marknader samt för vissa handelsplattformar

Takeover-reglerGällande regler

Här presenteras Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler både för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar, som numera förvaltas av ASK.

Regler för reglerade marknader

Enligt lagen 1 ska en börs ha regler för offentliga uppköpserbjudanden för aktier som handlas på en reglerad marknad. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeoverdirektivet 2  och i övrigt vara ändamålsenliga.

Avdelare

Regler för vissa handelsplattformar

ASK har utfärdat takeover-regler för svenska bolag vars aktier handlas på handelsplattformarna Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME och Spotlight Stock Market. I huvudsak motsvarar de reglerna för offentliga uppköpserbjudanden för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Avdelare

[1] 13 kap. 8 § (2007:528)

[2] (2004/25/EG)